İncir

İncir, dünya üzerinde yetiştirilen en eski meyvelerden biri olup kökleri, Neolitik kazılarda kalıntılarının bulunduğu Ön Asya’dır. Bununla beraber, milattan önce 1500 yılından kalma Mısır papirüslerinde de incirden bahsedildiği görülmüştür.

İncil’de Cennet Bahçesindeki incir yapraklarından bahsedilmesinin yanı sıra Yunanlılar incirin kendilerine bereket tanrıçası Demeter tarafından verildiğini iddia etmişlerdir. Bununla beraber, Buda yabani bir incir ağacı altında bilgeliğe ulaşmıştır.

Romalılar, ağacı İngiltere’ye getirmiş ve İspanyollar da 1500’lerde buradan Yeni Dünya’ya taşımış, yine İspanyol misyoner rahipler 1700’lerde Kaliforniya’da incir ağaçları yetiştirmişlerdir.

Günümüzde kayısıda olduğu gibi, Türkiye kurutmak için en uygun tür olan Smyrna (İzmir) kuru incirinde de lider üretici konumundadır.

Dried figs