Şeftali

Botanik olarak adını İran’dan almış olmasına rağmen (esasen İran eriği anlamına gelmektedir), şeftalinin dünyaya yayıldığı asıl yer bu meyvenin yiyenlere ölümsüzlük bahşettiğine inanılan Çin’dir. Nitekim, milattan çok önceki dönemlerde, Çinli yüksek rütbeliler ile birlikte şeftali kaselerinin gömüldüğüne dair kanıtlar bulunmuştur.

Şeftali, günümüzün İran’ı üzerinden batıya, diğer bir deyişle, Romalılara getirilmiş ve İspanyollar tarafından Amerika’ya tanıtılmıştır.

Kuru şeftali ise günümüzde ABD, Güney Afrika, Avustralya ve Şili tarafından ihraç edilmektedir.

Peaches