Keten Tohumu

Anavatanı Mezopotamya olan keten tohumu, köklü bir geçmişe sahip olup Taş Devrinden bu yana kullanılmaktadır. Keten tohumunun mutfakta kullanıldığına dair kanıtlar bizlere Antik Yunan zamanlarını işaret etmektedir.

Avrupa tarihinin şekillenmesinde önemli bir yeri olan imparator Charlemagne, keten tohumunun içerik bakımından zengin ve sağlığa faydalı olması ve iyi bir lif kaynağı olarak kabul görmesi sebebiyle yalnızca keten tohumu yetiştirilmesi hususunda değil aynı zamanda keten tohumu tüketimi hususunda da yasalar çıkartmış olması keten tohumu gelişimini önemli ölçüde etkilemiştir.

Amerika’da ise keten tohumu yetiştiriciliğine ilk sömürgecilerin Kuzey Amerika’ya gelmesi ile başlanmıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde, Avrupa ülkelerinin yanı sıra günümüzün en önemli keten tohumu üreticisi olan Kanada, bu tohumun varlığından haberdar olmuş ve keten tohumu yetiştirmeye başlamıştır.

Flax seeds