Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı günümüzdeki halini almadan çok daha önce Voicevale Group bünyesinde ilgili mevzuat ya da çevresel koruma grupları tarafından gerekli görülen hususların da ötesinde geliştirdiğimiz iş modeline bir takım düzenleyici unsurlar da dahil etmiştik.

Özellikle dünyanın uzak noktalarında çalıştığımız insanlara ve uzun süredir faaliyet gösterdiğimiz ekolojik ve sosyal çevreye olan sorumluluğumuz, hem iş felsefemizin hem de insani değerlerimizin bir parçasıdır.

Voicevale, menşe ülkelerde faaliyet gösteren yerel grup şirketleri ile çalışarak güvenilir, etik ve çevresel yönetim uygulamalarını hayata geçirmekte ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlanmasına destek olmaktadır.

Bununla birlikte, Fair Trade Organisation (Adil Ticaret Kuruluşu) tarafından belirtilen gereklilikler doğrultusunda adil ticaret ürünleri tedarik etmekte ve bu sayede gerek çiftçilerin gerekse işçilerin yaşam standartlarını yükselterek zarar görebilirlik risklerini azaltmaktayız.

Voicevale Londra ve Voicevale Hamburg, adil ticaret sertifikalı ofislerimizdir.

Tedarikçilerimize yaptığımız düzenli ziyaretler ile işverenlerin çalışanlarına hakkaniyetli ve etik değerler çerçevesinde davranmalarını sağlamak üzere çalışma ve istihdam koşullarını iyileştirmeyi de amaçlamaktayız. Aynı zamanda tedarikçilerimizi faaliyetlerini ilgili yönetmeliklere uygun olarak yürütmelerini sağlamak için gözlemlemekte ve desteklemekteyiz. Yeni tedarikçilerin uygunluk değerlendirilmesi yapılırken işyerinde yaralanma riskinin ortadan kaldırılması, tıbbi tedavi alma imkanının bulunması ve sosyal yardımların sağlanması önceliklerimizden bazılarıdır. Voicevale, aynı zamanda işgücünün sömürülmesi ve suistimalinin ve çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu ve uygun istihdam koşullarının yerine getirilmesinin Voicevale tedarikçileri arasında yer alınması ve kabul edilebilir etik standartların sağlanmasında en önemli gereklilik olduğunu kesin bir dille belirtmektedir.

Corporate social responsibilitya
CSR Image 2