İlkelerimiz

Voicevale olarak edindiğimiz itibarımızı; bizi biz yapan, iş felsefemizi güçlendiren ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz endüstride hizmet kalitemizi arttıran değerlerimize borçluyuz.

1. Dürüstlük

İtibarınız başkalarının elindedir, onu kontrol edemezsiniz. Kontrol edebileceğiniz tek şey karakterinizdir.

Dr. Wayne W. Dyer

Voicevale, faaliyetlerini geliştirmek amacıyla müşterileri ve tedarikçileri ile kalıcı ilişkiler kurmaya özen göstermektedir. Bunu başarabilmenin altın kuralı ise ticari ilişkilerde dürüstlük ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu kuralı her daim göz önünde bulunduran Voicevale, faaliyetleri karşılıklı bir güven ve saygı çerçevesinde yürütmek amacıyla dürüst ve şeffaf olmaya fazlasıyla önem vermektedir.

2. Bağlılık

Katılım olmadıkça, bağlılık da olmaz. Bunu bir kenara yazın, gerekirse üzerine bir yıldız işareti koyun, daire içine alın, altına bir çizgi çekin. Katılım yoksa bağlılık da yoktur.

Stephen R. Covey

Voicevale, müşterileri tarafından talep edilen yüksek standartları yerine getirmek amacıyla tedarikçileri ile olan faaliyetlerini bağlılıkla sürdürmektedir. Bununla birlikte, gerek tarım arazilerine gerekse fabrikalara yapılan düzenli ziyaretler ile tedarikçilerin Avrupa pazarına uygun kalite kontrol sistemlerini ve gıda güvenliği prosedürlerini yerine getirebilmeleri için gerekli destek sağlanmaktadır. Tedarikçilerimizin bu konulara gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Ayrıca, tedarikçilerimizin İngiltere’de eğitimlere katılmalarını sağlayarak talep edilen gerekliliklerin neler olduğunu anlayabilmeleri ve ilgili süreçleri yakından gözlemleyebilmeleri için gıda işleme fabrikalarına ziyarette bulunma imkanı da yaratmaktayız.

3. Güvenilirlik

Verilen sözler, insan gücünün yettiği ölçüde geleceği öngörülebilir ve güvenilir bir biçimde şekillendirmenin insana özgü benzersiz bir yoludur.

Hannah Arendt

Mevcut piyasa koşulları ne olursa olsun ürünlerin belirtilen tarihte müşterilere tedarik edilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu doğrultuda; Voicevale’in alanında uzman ve deneyimli ekibi, ürünlerin dünyanın dört bir yanından sevkiyatının yanı sıra gümrükten çekilmesi, depolanması ve müşterilerine teslimine ilişkin süreçleri organize etmekte ve denetlemektedir. Bununla birlikte, ürünlerin ilgili şartnamelere uygun olmasını sağlamak amacıyla bu süreçlerin her bir aşamasında numuneler alınmakta ve incelenmektedir.

4. Sosyal Sorumluluk

Bugünün sorumluluğunu görmezden gelerek yarının sorumluluğundan kaçamazsınız.

Abraham Lincoln

Yeni tedarikçilerin uygunluk değerlendirilmesi yapılırken yaralanma riski veyahut işten kaynaklanan rahatsızlık durumlarında tıbbi tedavi alma imkanının bulunması birincil öncelikler arasındadır. Voicevale temsilcileri aynı zamanda işgücünün sömürülmesi ve suistimalinin ve çocuk işçi çalıştırılmasının kabul edilemez olduğunu ve bu hususlara dikkat edilmesinin Voicevale tedarikçileri arasında yer alınması ve uygun etik standartların sağlanmasında en önemli gereklilik olduğunu kesin bir dille belirtmektedir.

5. Uzmanlık

Bilgi öğrenerek, güven şüphe duyarak, beceri deneyimleyerek ve aşk severek kazanılır.

Thomas Szasz, M.D.

Voicevale; Kuruyemiş, Kuru Meyve ve Tohum tedarikinde uzmanlıkla faaliyetlerini yürütmesi sayesinde itibar kazanmış bir şirkettir. Emtia ticareti yapmak, ürünler hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olmayı ve uluslararası pazarların yapısını kavramak amacıyla uzun yıllara dayanan bir deneyim gerektirmektedir. Voicevale, hasat koşulları ile ilgili bilgi edinmek ve ürünlerin dünyanın dört bir yanına tedarik edilmesini kolaylaştırmak üzere menşe ülkelerine düzenli ziyaretlerde bulunmaktadır. Piyasa koşulları ve taleplerin yanı sıra müşterilerin ticari faaliyetleri ve ihtiyaçları hususunda da bilgi sahibi olmamız gerekmektedir. Bu nedenle Voicevale, müşterilerinin ticari faaliyetleri, mevcut gereksinimleri ve geleceğe yönelik planları hakkında tartışarak müşterileri ile zaman geçirmeye büyük önem vermektedir.

6. Bilgi

Bilgi, sizi bilge yapmaya yetmez. Bilgi, öğrenme anlamına da gelmez. Şayet öyle olsa idi dünya tarihini ezberleyerek eğitilebilirdiniz. Ne var ki bu şekilde eğitilmiş değil tuhaf bir varlık olurdunuz.

David McCullough

Ticari faaliyetlerimizi yürüttüğümüz pazarlara ilişkin doğru değerlendirmelerin yapılması ve güncel bilgilerin edinilmesi sunduğumuz hizmetin son derece önemli ve değerli bir parçasıdır. Müşterilerin ilgili ürün ve pazarlara ilişkin doğru ve güncel bilgileri edinmesini sağlamak ve böylece satın alma gereklilikleri ile ilgili planlama yapmalarına olanak tanımak amacıyla müşterilerimiz ile her daim iletişim kurmaya özen göstermekteyiz. Bununla beraber, tedarikçilerimizi pazar trendleri ve hedef pazarlardaki müşteri talepleri hususunda sürekli olarak bilgilendirerek tesislerine ve hammaddelerine doğru bir şekilde yatırım yapmalarını sağlamaktayız.

7. İnovasyon

İnovasyon, özel bir girişimcilik aracıdır, refah oluşturmak için yeni bir kapasite meydana getiren kaynaklar sağlayan bir eylemdir.

Peter F Drucker

Voicevale olarak müşterilerimizin yeni ürünler geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla her daim yeni fikirler üretmekteyiz. Geniş tedarikçi tabanımız sayesinde çeşitli pazarlara ilişkin edindiğimiz değerli bilgiler, müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını öngörmemize, bu ihtiyaçları karşılamamıza ve çapraz tozlaşma hususundaki fikirleri desteklememize olanak tanımaktadır. Voicevale, geçmişe göre çok daha sık değişkenlik gösteren pazarlarda inovasyonun önemine inanmakta ve bu hususta gerçekleştirilen çalışmaları desteklemektedir. Bununla birlikte, AR-GE ve yeni ürün geliştirme ekiplerimizin çalışmaları sayesinde gerek müşterilerimize gerekse tedarikçilerimize yeni ve yaratıcı ürünler sunmakta ve böylece pazar paylarını önemli ölçüde arttırmaktayız.

Canoe